Kvalitet

Kvalitetskontroll

Kvalitet 
Kvalitet, pålitelighet og tilbakemelding er viktige kriterier innen renhold. All vår aktivitet, intern som ekstern har som mål:

                      - Fornøyde kunder med rene og innbydende områder -
Våre kunder stiller krav til det renholdsarbeidet som utføres og det gjør også Adexon Services. Derfor har vi et kvalitetskontrollsystem som sørger for at dette blir innfridd.

 

Oppfølging!
Etter oppstart av renholdet hos kunden, starter oppfølgingen. Vi er svært nøye med kvalitetskontroller, kundebesøk og kundekontakt. Vi gir service i alle ledd, det er slik kundene opplever oss - servicevennlige hyggelige personer som sørger for å levere det vi har lovet.

 

Vårt kontrollsystem

  • Egenkontroll  -  (medarbeideren ettersjekker renholdet etter endt arbeid)
  • Periodisk kontroll  -  (kundekontakt følger opp renholdet og sikrer at det er i henhold til avtale)
  • Etterkontroll  -  (kundekontakt, evt. i samråd med kontaktperson, sikrer at renholdet er godkjent)
  • Kommunikasjon med kundene

Våre medarbeidere vet hva som forventes av de, og som kunde skal du vite at arbeidet blir utført i henhold til avtale.

 

Fornøyde kunder
Vi er av den oppfatning at det er kvaliteten på renholdet som styrer i den grad våre kunder er fornøyd eller ikke. Derfor har vi valgt å ikke differensiere i nivåer av kvalitet, men istedet fokusere på at alt det renholdet vi gjør for våre kunder skal være av en så høy kvalitet at resultatet alltid er:  Fornøyde kunder.

Spør etter våre kundereferanser her.