Viste du at støvets DNA avslører inneklimaet? - Adexon Services

Viste du at støvets DNA avslører inneklimaet?

Dårlig inne­klima kan gi helse­plager og forverre situasjonen for de mest utsatte.
Ved å ta en test av støv fra hjemmet, får du sikre svar på om det er fukt­problemer og mugg­sopp i huset. 
Prøvene identifiserer også ulike støv­kilder, som bygge­støv, husstøv eller industri­støv.

Lese mer: 
http://renholdsnytt.no/st%C3%B8vets-dna-avsl%C3%B8rer-innek…