Ved innhenting av tilbud på renhold - Hva er viktig? - Adexon Services

Ved innhenting av tilbud på renhold – Hva er viktig?

Det sitter mange innkjøpere i bedrifter og etater der ute som kjøper inn renhold hvert år.
Noen har god kunnskap om dette og noen ikke.
Hva skal man derfor vektlegge og kreve ved innkjøp av renhold fra et renholdselskap?

Her er noen punkter som er viktige å huske på:

 1. Hva skal rengjøres?
 2. Hvor ofte skal det rengjøres?
 3. Hvilke kvalitet forventer man?
 4. Hvilke budsjett har man til rådighet?
 5. Hva skal vi kreve av renholdselskapet vi skal velge?

Ved valg av renholdselskap må minimum disse kriteriene være på plass:

 1. Renholdselskapet må være godkjent av Arbeidstilsynet
 2. Sjekk moms og skatteattest, og at det ikke er restanser
 3. Sjekk referanser
 4. Tilbudet må være informativt og beskrive bedriften og hva som tilbys.
 5. Hva dekker prisen og hva dekker den ikke?
 6. Husk at sosial dumping er ulovlig. Det er minste tariffer som minimum gjelder.
 7. Renholdsplaner må legges ved og skal beskrive eksakt hva som skal rengjøres.
 8. Bruk denne kontrakten: Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av renholdstjenester NS 84312015

Adexon Services har lang og god erfaring med tilbud på renhold.

Kontakt oss gjerne her eller ring oss på 22 22 40 50