Færre tillater sorte søppelsekker - Adexon Services

Færre tillater sorte søppelsekker

Det har til nå vært vanlig at stort sett alle har brukt sorte sekker til å kaste avfallet i. Slik er det ikke lenger.
Når krever flere og flere avfallsmottak at avfallssekkene skal være transaparente.
Hvorfor det? Det ligger først og fremst i sikkerhets- og miljøhensyn.
Ifølge Norsk Miljøkompetanse (NOMIKO), viser en kart­legging av brann­årsaker på avfalls­anlegg at de fleste brannene på avfallsmottak er forbundet med rest­avfall. Selv­antenning er viktigste årsak, etterfulgt av batterier.

Levering av avfall i sorte sekker gjør det vanskeligere å gjennom­føre forsvarlige mottaks­kontroller i tråd med gitte konsesjoner, da det er umulig å se innholdet uten manuelt å åpne sekkene.

Gjennom­siktige sekker vil forenkle sorterings­arbeidet og være et stort pluss for HMS.